Category Archives: Novosti

Sudjelovanje na konferenciji Dani Ramira i Zorana Bujasa


6.-8. travnja 2017. u Zagrebu je održana konferencija 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, međunarodni psihologijski znanstveni skup koji se održava svake dvije godine s ciljem razmjene spoznaja i rezultata temeljnih i primijenjenih istraživanja iz sviju područja psihologije. Pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost suradnici na projektu FEHAP organizirali su simpozij pod nazivom “Psihosocijalna prilagodba mladih u riziku od siromaštva”. Voditeljica simpozija bila je voditeljica projekta FEHAP, prof. dr. sc. Marina Ajduković. Suradnici projekta sudjelovali su na simpoziju s dva izlaganja.

Nika Sušac održala je izlaganje na temu Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih u koautorstvu s Leom Skokandić, prof. dr. sc. Ivanom Rimcem i doc. dr. sc. Oljom Družić Ljubotinom. Doc. dr. sc. Miroslav Rajter održao je izlaganje na temu Individualni i kontekstualni faktori rizika za zlostavljanje djece kod majki: Uloga socijalne podrške u vrijeme ekonomskih teškoća, u koautorstvu s Ines Rezo, prof. dr. sc. Marina Ajduković te doc. dr. sc. Marijanom Kletečki Radović.

Uz ova dva izlaganja, svoj doprinos dali su i kolege koji se bave istraživanjima u području psihosocijalne prilagodbe mladih u riziku od siromaštva: prof. dr sc. Ivan Rimac, u koautorstvu s doc. dr. sc. Jelenom Ogrestom te Mitjom Ružojčićem s izlaganjem Odrednice psihosocijalnih ishoda mladih koji su odrastali u siromaštvu, izrađenim u sklopu projekta Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu, financiranog od Europskog socijalnog fonda; te doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, u koautorstvu s doc. dr. sc. Marijanom Kletečki Radović te prof. dr. sc. Marinom Ajduković s izlaganjem Kako danas žive mladi u uvjetima siromaštva: Perspektiva srednjoškolaca i njihovih roditelja, izrađenim u sklopu projekta Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize, financiranog od strane Zaklade Adris. 

U prilogu možete vidjeti sažetke radova te vas pozivamo da se javite za moguće dodatne informacije.

Zahvaljujemo se našim suradnicima na izvrsnim izlaganjima, kao i publici i Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na organizaciji konferencije.

  1. Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih
  2. Individualni i kontekstualni faktori rizika za zlostavljanje djece kod majki
  3. Kako danas žive mladi u uvjetima siromaštva Perspektiva srednjoškolaca i njihovih roditelja
  4. Odrednice psihosocijalnih ishoda mladih koji su odrastali u siromaštvu

 

Provedba drugog vala istraživanja

U ožujku i travnju provodimo drugi val istraživanja na projektu Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize. U istraživanju sudjeluje 29 srednjih škola iz Međimurske, Varaždinske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije te područja Grada Zagreba.

Na fotografiji možete vidjeti ukrasna uskršnja jaja, poklon učenika i stručne suradnice pedagoginje Nadice Levanić, iz Srednje škole Ivanec. Gospođi Levanić i njezinim učenicima od srca se zahvaljujemo, kao i svim stručnim suradnicima škola koje sudjeluju u istraživanju.

Sastanak projektnog tima FEHAP

Dana 4. siječnja 2017. godine članovi projektnog tima FEHAP okupili su se kako bi kreirali planove za nadolazeći period projekta. Glavna tema sastanka bile su nadolazeće konferencije za koje se tim priprema, priprema drugog vala kvantitativnog istraživanja te prvog vala kvalitativnog dijela istraživanja čemu se posebno veselimo.

Kao i do sada, sve sažetke i izlaganja s konferencija moći ćete pratiti na našoj web stranici.

Predavanje u Osnovnoj školi Retkovec

Predavanje na temu siromaštva i materijalne deprivacije djece održala je suradnica na projektu dr. sc. Marijana Kletečki Radović, doc., u utorak, 13.12.2016. godine ispred svih nastavnika i profesora OŠ Retkovec, njihove stručne službe i ravnatelja. OŠ Retkovec je najveća škola na području Dubrave, s populacijom oko 950 učenika.

Povratne informacije sudionika predavanja su jako pozitivne te su učitelji i nastavnici istaknuli smislenost i korisnost stečenog znanja za njihov svakodnevni rad.

Zahvaljujemo OŠ Retkovec na srdačnom gostoprimstvu i predanom sudjelovanju u predavanju te se nadamo i budućim suradnjama.

 

Konzultacije s doktorskim studenticama

dsc_013916.11.2016. prof. dr. sc. Marina Ajduković održala je konzultacijski sastanak za doktorske studentice, zajedno s doc. dr. sc. Silvijom Ručević.

U sklopu projekta FEHAP planirana je izrada dva doktorata doktorskih studentica; Katarine Gorše, u sklopu doktorskog studija socijalnog rada na Studijskom centru socijalnog rada te Ines Rezo, u sklopu doktorskog studija psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Mentorica na obje doktorske disertacije je voditeljica projekta, prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Sudjelovanje na 24. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Opatiji

dsc_0076

9.-12. studenog 2016. održana je 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa u Opatiji, na temu “Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja”. Suradnici na projektu FEHAP sudjelovali su na konferenciji s tri izlaganja. Voditeljica projekta, prof. dr. sc. Marina Ajduković, u koautorstvu s dr. sc. Lindom Rajhvajn Bulat, doc., dr. sc. Miroslavom Rajterom, doc. i Nikom Sušac, održala je izlaganje na temu Povezanost siromaštva i ekonomskih teškoća obitelji na psihološku dobrobit adolescenata: Izazov za istraživanja i djelovanje psihologa. Ines Rezo održala je izlaganje na temu Ekonomske teškoće obitelji, otpornost i internalizirani problemi adolescenata, u koautorstvu s prof. dr. sc. Marinom Ajduković, prof. dr. sc. Ivanom Rimcem i dr. sc. Miroslavom Rajterom, a pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost.  Nika Sušac održala je izlaganje na temu Predviđanje subjektivne dobrobiti adolescenata u kontekstu roditeljskih varijabli i vezanosti za školu, u koautorstvu s prof. dr. sc. Ivanom Rimcem, dr. sc. Lindom Rajhvajn Bulat, doc. i prof. dr. sc. Marinom Ajduković.

U prilogu možete vidjeti prezentacije s izlaganja te vas pozivamo da se javite za moguće dodatne informacije.

img-20161111-wa0001dsc_0111

  1. Povezanost siromaštva i ekonomskih teškoća obitelji na psihološku dobrobit adolescenata: izazov za istraživanja i djelovanje psihologa

2. Ekonomske teškoće obitelji, otpornost i internalizirani problemi adolescenata

3. Predviđanje subjektivne dobrobiti adolescenata u kontekstu roditeljskih varijabli

HRZZ logo 4 color PNGLogo_pravni_ekon_final_highHPD-konferencija2016480

Sastanak projektnog tima FEHAP projekta

Dana 10. listopada 2016. održan je prvi sastanak projektnog tima FEHAP projekta u njegovoj drugoj godini provođenja.

Članovi projektnog tima pripremali su aktivnosti za drugu projektnu godinu te raspravljali o planovima za diseminaciju i znanstvenu suradnju s kolegama izvan projektnog tima. U drugoj projektnoj godini očekuje nas mnoštvo zanimljivih aktivnosti!

img_0290

Najava konferencije

Stručni suradnici na projektu marljivo rade i pripremaju iznenađenja za drugu godinu projekta Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize.

Slijedi sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, pisanje radova, a sve se to kuha upravo sada.

Pridružite nam se na 24. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Opatiji i poslušajte prve rezultate našeg istraživanja!

Psihologija i siromaštvo_Marina_Ajduković

Ekonomske teškoće obitelji, otpornost i internalizirani problemi adolescenata

Predviđanje subjektivne dobrobiti adolescenata

Deskriptivni rezultati prvog vala istraživanja

U istraživanju je sudjelovalo 1099 mladih prvih razreda 29 srednjih škola središnje Hrvatske. Djevojke čine 48,9%, a mladići 51,1% uzorka. Njihova prosječna dob iznosi 15 godina. Podjednako su zastupljeni i različiti školski programi: 32,0% mladih iz uzorka pohađa trogodišnju strukovnu školu, 31,3% pohađa četverogodišnju strukovnu školu te 36,7% pohađa gimnaziju. Što se tiče mjesta stanovanja, 50,9% mladih živi na selu, a 49,1% živi u gradu.

Sudjelujući u istraživanju, mladi su pružili odgovore na različita pitanja vezana uz osnovne sociodemografske podatke, doživljaj sebe, percepciju ekonomskih teškoća obitelji, odnose s roditeljima i vršnjacima, odnos prema školi i zadovoljstvo životom.

Osim mladih sudionika, u istraživanje su bile uključene i njihove majke ili druge ženske skrbnice, njih ukupno 833. Sudionice su odgovarale na pitanja vezana za njihove sociodemografske podatke, objektivne i subjektivne mjere financijskog stanja obitelji, doživljavanje stresa, obiteljskog nasilja, doživljaja socijalne podrške i odnosa s djetetom.

Njihovi odgovori obogatit će poznavanje područja utjecaja ekonomskih teškoća obitelji na živote obitelji i djeci te tako potaknuti rad na socijalnim politikama koje mogu dovesti do promjena u životima obitelji s ekonomskim teškoćama.

 

Završen prvi val istraživanja!

U četvrtak, 2. lipnja 2016. godine završeno je prikupljanje podataka za prvi val istraživanja na projektu Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize. U istraživanju je sudjelovalo 29 srednjih škola iz Međimurske, Varaždinske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije te područja Grada Zagreba.

Od srca zahvaljujemo ravnateljima, stručnim suradnicima i nastavnom osoblju škola, kao i učenicima i roditeljima koji su sudjelovali u istraživanju.

Vidimo se ponovno sljedeće godine!

20120919_schoolkids