Category Archives: Voditeljica projekta

Voditeljica projekta

Marina_24_11_2015_snimio Tomislav Miletić

Marina Ajduković
Matični broj istraživača: 119206

OBRAZOVANJE

• Doktorat iz psihologije, Sveučilište u Zagrebu, 1986.
• Magisterij iz psihologije, Sveučilište u Zagrebu, 1982.
• Diploma iz psihologije i sociologije, Sveučilište u Zagrebu, 1980.

ZAPOSLENJE

• Zaposlena na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1985. godine u statusu znanstvenog asistenta. Redovna profesorica od 1997, a u trajnom zvanju redovnog profesora od 2002. godine.

PRETHODNA ZAPOSLENJA

• Od 1980. do 1985. radila je u Republičkom zavodu za socijalni rad kao stručni suradnik.
• 1985. – 1992. znanstveni asistent
• 1987. – 1992. docent
• 1993. -1997. izvanredni profesor
• 2006. – 2012. gost profesor na Studiju psihologije Sveučilišta u Osijeku

STIPENDIJE I NAGRADE

• Tijekom 1997. godine provela je 9 mjeseci kao gost istraživač na School of Social Welfare, University of California, Berkeley.
• U okviru programa međusveučilišne razmjene Alpe-Adria provela je 1992. godine tromjesečno usavršavanje iz područja sudske psihologije na Sveučilištu u Linzu, Austrija.
• Nagrada Ramira Bujasa za osobito vrijedno znanstveno djelo za knjigu Psihosocijalni pristup u grupnom radu (1997.)
• Nagrada Hrvatskog psihološkog društva „Marko Marulić“ za osobit doprinos primijenjenoj psihologiji (2003.)
• Grb i pečat grada Hrvatska Kostajnica za doprinos u povezivanju lokalne zajednice (2004.)
• Godišnju nagradu za promicanje prava djeteta Sabora RH za promicanje najboljeg interesa djece u javnoj skrbi (2009.)

MENTORSTVA DOKTORSKIH STUDENATA I POSLIJEDOKTORANDA

• Od 2000. do 2013. godine bila je mentorica 19 obranjenih doktorata znanosti pri Pravnom fakultetu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Medicinskom fakultetu u Rijeci.
• 2014. imenovana je od strane Sveučilišta u Beču kao vanjski član znanstvenog odbora za četiri doktorska studenta na Odsjeku za psihologiju.

NASTAVNE AKTIVNOSTI

U nastavnoj karijeri razvila je i uvela veći broj kolegija na Studiju socijalnog rada i Studiju prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te kao vanjski suradnik na Studiju psihologije u Zagrebu i Osijeku. Od 2012. godine nastavno djeluje isključivo na matičnoj instituciji:
• Nositelj kolegija Integrativni socijalni rad, Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja i Nasilje u bliskim odnosima na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu
• Nositelj kolegija Sudska psihologija na Pravnom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu
• Nositelj kolegija Psihologija u javnoj upravi na Studiju javne uprave Pravnog fakulteta u Zagrebu
• Pokretačica i voditeljica prvog poslijediplomskog studija iz socijalnih djelatnosti koji se odvija od 2002. godine pod nazivom Poslijediplomski studij iz teorije i metodologije socijalnog rada. Od 2006. godine voditeljica je poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije i iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu te Doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike.

OBVEZE U USTANOVI

• Predstojnica Zavoda za socijalni rad

ČLANSTVA (znanstvena povjerenstva ili udruženja, odbori za vrednovanje, uredništva časopisa i sl.)

• Od 2009. godine do danas (drugi mandat) predsjednica je Matičnog odbora za polje politologije, sociologije, demografije, socijalnih djelatnosti te sigurnosnih i obrambenih znanosti
• Glavna i odgovorna urednica časopisa Ljetopis socijalnog rada od 1995. godine, koji je pod njezinim vodstvom ušao u sve značajne međunarodne baze podataka (npr. WoS).
• Članica Vijeća za djecu od 1998. do 2008. te od 2012. do danas. Od 2000. do 2003. godine predsjednica Vijeća za djecu Republike Hrvatske.
• Aktivni je član uglednih međunarodnih stručnih udruženja kao što je ISPCAN (Međunarodno udruženje za prevenciju zlostavljana i zanemarivanja djece), EAPL (Europsko udruženje za pravo i psihologiju), IASSW (Međunarodno udruženje škola za socijalni rad), ANSE (Europsko udruženje nacionalnih organizacija supervizora).
• Od 2010. godine redovito sudjeluje kao recenzent u postupku ocjene znanstvenih projekata za Slovenian Research Agency.
• Recenzent je u uglednim znanstvenim časopisima u inozemstvu, kao što je npr. European Journal of Social Work, International Journal of Social Work, European Journal of Traumatic Stress, regionalnim časopisima kao što je Socialno delo, Temida, te gotovo svih časopisa iz područja društvenih i edukacijskih znanosti u Hrvatskoj.

NAJVAŽNIJE ZNANSTVENE SURADNJE

• Kevin Brown, University of Nottingham, Centre for Forensic and Family Psychology, United Kingdom (nasilno roditeljstvo)
• Sven Hessle, University of Stockholm, Department of Social Work, Sweden (djeca i mladi u riziku)
• Gabi Čačinović Vogrinčič, University of Ljubljana, Department of Social Work, Slovenia (dinamika obiteljskih odnosa)
• Brigitte Luger-Schuster, Department of Clinical Psychology, University of Vienna (nepovoljna iskustva u djetinjstvu i trauma)