Category Archives: Članovi tima

Članovi tima

20160113_130559(0)

Marina Ajduković – Voditeljica projekta. Koordinira sve projektne aktivnosti i dinamiku njihovog provođenja. Osigurava usklađeni rad istraživačkog tima. Prati etičnost i znanstvenu valjanost svih postupaka. Sudjeluje u diseminaciji prezentiranjem projekta, pisanjem radova i izlaganjima na skupovima, te organiziranjem nacionalne konferencije posvećene prezentaciji projekta javnosti.

Ivan Rimac  – Ključni suradnik u konceptualizaciji metodologije cijelog projekta. Nadzire sve faze provođenje istraživanja, od uzorkovanja do analiza kvalitativnih i kvantitativnih podataka. Koncipira i vodi složene analize podataka. Sudjeluje u diseminaciji pisanjem radova i izlaganjima na skupovima. Životopis

Gordana Keresteš Ključna suradnica u konceptualizaciji i analizi psiholoških moderatora kao što su osobine ličnosti i kognitivne sposobnosti. Sudjeluje u diseminaciji pisanjem radova i izlaganjima na skupovima. Životopis

Olja Družić Ljubotina  – Sudjeluje u prilagodbi i izradi instrumentarija koji mjere ekonomske teškoće obitelji iz percepcije roditelja i adolescenata. Sudjeluje u provedbi kvalitativnog dijela istraživanja o okolnostima napuštanja škole. Sudjeluje u diseminaciji pisanjem radova i izlaganjima na skupovima. Životopis

Marijana Kletečki Radović (25%) – Sudjeluje u prilagodbi i izradi instrumentarija koji mjere ekonomske teškoće obitelji  iz percepcije roditelja i adolescenata. Sudjeluje u provedbi kvalitativnog dijela istraživanja o okolnostima napuštanja škole. Sudjeluje u diseminaciji pisanjem radova i izlaganjima na skupovima. Životopis

Jelena Ogresta – Sudjeluje u konceptualizaciji kvalitativnog dijela istraživanja o okolnostima i procesima koji dovode do napuštanja škole. Koordinira njegovu provedbu uključujući analize podataka. U longitudinalnom kvantitativnom dijelu istraživanja sudjeluje u provođenju složenih statističkih analiza koje se odnose na obrazovne ishode adolescenata. Sudjeluje u diseminaciji pisanjem radova i izlaganjima na skupovima. Životopis

Linda Rajhvajn Bulat – Sudjeluje u konceptualizaciji longitudinalnog kvantitativnog dijela istraživanja uključujući operacionalizaciju internaliziranih problema mladih i seksualno rizičnih ponašanja. Koordinira provedbu istraživanja u školama, te unos i jednostavne analize podataka. Sudjeluje u provođenju složenih  statističkih analiza. Sudjeluje u diseminaciji pisanjem  radova i izlaganjima na skupovima. Životopis

Miroslav Rajter – Sudjeluje u konceptualizaciji modela istraživanja kao istraživačkog polazišta projekta te usporedbi inicijalnog i integriranog modela ekonomskih teškoća obitelji. Sudjeluje u provođenju složenih statističkih analiza.  Sudjeluje u diseminaciji pisanjem radova i izlaganjima na skupovima. Životopis

Nika Sušac – Sudjeluje u konceptualizaciji longitudinalnog kvantitativnog dijela istraživanja uključujući operacionalizaciju eksternaliziranih problema mladih. Koordinira provedbu istraživanja u školama, te unos i jednostavne analize podataka. Sudjeluje u provođenju složenih statističkih analiza. Sudjeluje u diseminaciji pisanjem radova i izlaganjima na skupovima. Životopis

Lea Skokandić – Sudjeluje u konceptualizaciji longitudinalnog kvantitativnog dijela istraživanja uključujući psihološki skup varijabli (osobine ličnosti i kognitivne sposobnosti). Koordinira provedbu istraživanja u školama, te unos i jednostavne analize podataka. Sudjeluje u provođenju složenih statističkih analiza.  Sudjeluje u diseminaciji pisanjem radova i izlaganjima na skupovima. Životopis

Lucija Vejmelka – Sudjeluje u konceptualizaciji longitudinalnog kvantitativnog dijela istraživanja. Koordinira provedbu istraživanja u školama. Sudjeluje u provođenju složenih statističkih analiza. Sudjeluje u diseminaciji pisanjem radova i izlaganjima na skupovima. Životopis 

Ines Rezo – Aktivno sudjeluje u svim fazama istraživačkog procesa i surađuje na njegovom provođenju.