All posts by Ines Rezo

Sudjelovanje na 18. europskoj konferenciji razvojne psihologije

Od 29. kolovoza  do 4. rujna 2017. godine članica projektnog tima prof. dr. sc. Gordana Keresteš te doktorandice Nika Sušac i Ines Rezo sudjelovale su na 18. europskoj konferenciji razvojne psihologije, u Utrechtu, Nizozemska.

Predstavile su projekt FEHAP  s dva znanstvena postera: “Attachment and internalizing problems in adolescence: The mediating role of personality” (Ines Rezo, Gordana Keresteš) te “Predicting internalizing and externalizing behaviours of adolescents” (Nika Sušac, Linda Rajhvajn Bulat, Marina Ajduković).

Sve sažetke s konferencije možete pogledati ovdje, a znanstvene postere u nastavku.

  1. Predicting internalizing and externalizing behaviours of adolescents
  2. Attachment and internalizing problems in adolescence: The mediating role of personality

Sudjelovanje na 15. europskoj konferenciji o traumatskom stresu

Od 2. do 4. lipnja 2017. godine voditeljica projekta FEHAP prof. dr. sc. Marina Ajduković te član projektnog tima dr. sc. Miroslav Rajter, doc. sudjelovali su na 15. europskoj konferenciji o traumatskom stresu. Održali su izlaganje na temu “Predicting child abuse potential: the role of social support in times of economic hardship “(Marina Ajduković, Miroslav Rajter, Ines Rezo).

Sve sažetke s konferencije možete pogledati na web stranici : http://estss2017.eu/wp-content/uploads/2017/06/6_Abstract-book_ESTSS17.pdf

Sudjelovanje na ERFCON 2017

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet organizirao je 9. međunarodnu konferenciju ERFCON 2017, od 17. do 19. 5. 2017. Jedna od predkonferencija bila je na temu otpornosti: Growing resilience: researching beyond academia, gdje je gostovala poznata istraživačica u ovom području, Ann Masten.

Tim FEHAP predstavio se s izlaganjem “Perceived Financial Difficulties and Adolescents’ Well-being: The Role of Parental Monitoring” (Ines Rezo, Marina Ajduković, Marijana Kletečki Radović) koje možete vidjeti ovdje.

Kako (društvene) znanosti mogu pridonijeti izlasku iz „začaranog“ kruga posljedica siromaštva djece i mladih?

U srijedu, 19. travnja 2017. održan je III. kolokvij koji su zajednički organizirali Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) te Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ). Tim povodom, voditeljica projekta FEHAP, prof. dr. sc. Marina Ajduković održala je predavanje na temu “Kako (društvene) znanosti mogu pridonijeti izlasku iz „začaranog“ kruga posljedica siromaštva djece i mladih?”

Prof. dr. sc. Ajduković prikazala je nalaze višegodišnjih istraživanja o siromaštvu i ekonomskim teškoćama koje je pod njezinim vodstvom provodio tim Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, s posebnim naglaskom na tekući projekt FEHAP, te ukazala na postojanje i složenost neposrednih i dugoročnih nepovoljnih učinaka odrastanja u siromaštvu na razvoj djece. Osim toga, naglasila je i moguće daljnje korake usmjerene na razvijanje učinkovitih javnih politika i strategija pomaganja djeci i obitelji u riziku od siromaštva. Predavanju možete pristupiti ovdje.

 

Sudjelovanje na konferenciji “ResilienceCon 2017”

Od 17. – 19. 04. 2017. doktorandica na projektu FEHAP, Ines Rezo, sudjelovala je na konferenciji “ResilienceCon 2017”, u Nashvilleu, Tennessee, u Sjedinjenim Američkim Državama, s posterom na temu “Adolescents’ wellbeing in face of economic hardship: are parents still important?”.

Organizatori konferencije su Life Paths Appalachian Research Centre, u partnerstvu s University of the South, University of New Hampshire, Marquette University i National Children’s Advocacy Center.

Ciljevi konferencije bili su (1) prikaz istraživanja, preventivnih i intervencijskih aktivnosti vezanih uz teme nasilja i teškoća odrastanja kod djece i mladih, s naglaskom na njihove snage i otpornost, te (2) kreiranje interaktivnog, modernog i korisnog modela konferencije. U skladu s tim, organizacijski tim Life Paths Research Centre, dodjelio je pet nagrada mladim istraživačima Life Paths Promising Scholar Award, za iskazani potencijal i dostignuća u području istraživanja vezanih za dobrobit djece, a jedna od dobitnica bila je i Ines Rezo. Čestitamo!

Dobitnice nagrade Life Paths Promising Scholar Award

Sudjelovanje na konferenciji Dani Ramira i Zorana Bujasa


6.-8. travnja 2017. u Zagrebu je održana konferencija 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, međunarodni psihologijski znanstveni skup koji se održava svake dvije godine s ciljem razmjene spoznaja i rezultata temeljnih i primijenjenih istraživanja iz sviju područja psihologije. Pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost suradnici na projektu FEHAP organizirali su simpozij pod nazivom “Psihosocijalna prilagodba mladih u riziku od siromaštva”. Voditeljica simpozija bila je voditeljica projekta FEHAP, prof. dr. sc. Marina Ajduković. Suradnici projekta sudjelovali su na simpoziju s dva izlaganja.

Nika Sušac održala je izlaganje na temu Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih u koautorstvu s Leom Skokandić, prof. dr. sc. Ivanom Rimcem i doc. dr. sc. Oljom Družić Ljubotinom. Doc. dr. sc. Miroslav Rajter održao je izlaganje na temu Individualni i kontekstualni faktori rizika za zlostavljanje djece kod majki: Uloga socijalne podrške u vrijeme ekonomskih teškoća, u koautorstvu s Ines Rezo, prof. dr. sc. Marina Ajduković te doc. dr. sc. Marijanom Kletečki Radović.

Uz ova dva izlaganja, svoj doprinos dali su i kolege koji se bave istraživanjima u području psihosocijalne prilagodbe mladih u riziku od siromaštva: prof. dr sc. Ivan Rimac, u koautorstvu s doc. dr. sc. Jelenom Ogrestom te Mitjom Ružojčićem s izlaganjem Odrednice psihosocijalnih ishoda mladih koji su odrastali u siromaštvu, izrađenim u sklopu projekta Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu, financiranog od Europskog socijalnog fonda; te doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, u koautorstvu s doc. dr. sc. Marijanom Kletečki Radović te prof. dr. sc. Marinom Ajduković s izlaganjem Kako danas žive mladi u uvjetima siromaštva: Perspektiva srednjoškolaca i njihovih roditelja, izrađenim u sklopu projekta Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize, financiranog od strane Zaklade Adris. 

U prilogu možete vidjeti sažetke radova te vas pozivamo da se javite za moguće dodatne informacije.

Zahvaljujemo se našim suradnicima na izvrsnim izlaganjima, kao i publici i Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na organizaciji konferencije.

  1. Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih
  2. Individualni i kontekstualni faktori rizika za zlostavljanje djece kod majki
  3. Kako danas žive mladi u uvjetima siromaštva Perspektiva srednjoškolaca i njihovih roditelja
  4. Odrednice psihosocijalnih ishoda mladih koji su odrastali u siromaštvu

 

Provedba drugog vala istraživanja

U ožujku i travnju provodimo drugi val istraživanja na projektu Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize. U istraživanju sudjeluje 29 srednjih škola iz Međimurske, Varaždinske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije te područja Grada Zagreba.

Na fotografiji možete vidjeti ukrasna uskršnja jaja, poklon učenika i stručne suradnice pedagoginje Nadice Levanić, iz Srednje škole Ivanec. Gospođi Levanić i njezinim učenicima od srca se zahvaljujemo, kao i svim stručnim suradnicima škola koje sudjeluju u istraživanju.

Sastanak projektnog tima FEHAP

Dana 4. siječnja 2017. godine članovi projektnog tima FEHAP okupili su se kako bi kreirali planove za nadolazeći period projekta. Glavna tema sastanka bile su nadolazeće konferencije za koje se tim priprema, priprema drugog vala kvantitativnog istraživanja te prvog vala kvalitativnog dijela istraživanja čemu se posebno veselimo.

Kao i do sada, sve sažetke i izlaganja s konferencija moći ćete pratiti na našoj web stranici.

Predavanje u Osnovnoj školi Retkovec

Predavanje na temu siromaštva i materijalne deprivacije djece održala je suradnica na projektu dr. sc. Marijana Kletečki Radović, doc., u utorak, 13.12.2016. godine ispred svih nastavnika i profesora OŠ Retkovec, njihove stručne službe i ravnatelja. OŠ Retkovec je najveća škola na području Dubrave, s populacijom oko 950 učenika.

Povratne informacije sudionika predavanja su jako pozitivne te su učitelji i nastavnici istaknuli smislenost i korisnost stečenog znanja za njihov svakodnevni rad.

Zahvaljujemo OŠ Retkovec na srdačnom gostoprimstvu i predanom sudjelovanju u predavanju te se nadamo i budućim suradnjama.

 

Konzultacije s doktorskim studenticama

dsc_013916.11.2016. prof. dr. sc. Marina Ajduković održala je konzultacijski sastanak za doktorske studentice, zajedno s doc. dr. sc. Silvijom Ručević.

U sklopu projekta FEHAP planirana je izrada dva doktorata doktorskih studentica; Katarine Gorše, u sklopu doktorskog studija socijalnog rada na Studijskom centru socijalnog rada te Ines Rezo, u sklopu doktorskog studija psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Mentorica na obje doktorske disertacije je voditeljica projekta, prof. dr. sc. Marina Ajduković.