IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

Članice FEHAP tima – voditeljica projekta prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović i Petra Kožljan sudjelovale su na IX. Konferenciji socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“ koja se održala  17.-19.10.2018. u Puli.

U sklopu konferencije organizirale su simpozij na temu projekta FEHAP “Problem siromaštva između politika i prakse socijalnog rada”, s tri izlaganja:
Olja Družić Ljubotina, Ines Rezo: “Obitelji u riziku od siromaštva: što nam poručuju i kako ih podržati?”
Marina Ajduković, Miroslav Rajter, Ines Rezo: “Neka obilježja roditeljstva u obiteljima u riziku od siromaštva: dječji doplatak je nužan, no je li dovoljan za ublažavanje svih rizika?”
Marijana Kletečki Radović, Petra Kožljan: “Napuštanje srednjoškolskog obrazovanja adolescenata kao rizik od siromaštva – prilike za intervenciju.”

Zahvaljujemo se organizatorima konferencije i sudionicima bogate rasprave tijekom simpozija.