Edukacija za nove istraživače

U srijedu 7. veljače 2018. održana je edukacija za nove istraživače na projektu FEHAP. Prisustvovalo je 12 budućih istraživača.

Edukaciju su proveli stručni suradnici na projektu: Linda Rajhvajn Bulat, Nika Sušac i Ines Rezo. Sudionicima je kroz novoizrađeni Priručnik za provođenje istraživanja predstavljen sami projekt, plan provedbe istraživanja, instrumentarij koji će se koristiti te dio o etičkim načelima i principima rada u provođenju istraživanja.

Želimo im sreću u provođenju istraživanja!