Konzultacije s doktorskim studenticama

dsc_013916.11.2016. prof. dr. sc. Marina Ajduković održala je konzultacijski sastanak za doktorske studentice, zajedno s doc. dr. sc. Silvijom Ručević.

U sklopu projekta FEHAP planirana je izrada dva doktorata doktorskih studentica; Katarine Gorše, u sklopu doktorskog studija socijalnog rada na Studijskom centru socijalnog rada te Ines Rezo, u sklopu doktorskog studija psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Mentorica na obje doktorske disertacije je voditeljica projekta, prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Leave a Reply