Sastanak projektnog tima FEHAP projekta

Dana 10. listopada 2016. održan je prvi sastanak projektnog tima FEHAP projekta u njegovoj drugoj godini provođenja.

Članovi projektnog tima pripremali su aktivnosti za drugu projektnu godinu te raspravljali o planovima za diseminaciju i znanstvenu suradnju s kolegama izvan projektnog tima. U drugoj projektnoj godini očekuje nas mnoštvo zanimljivih aktivnosti!

img_0290