Deskriptivni rezultati prvog vala istraživanja

U istraživanju je sudjelovalo 1099 mladih prvih razreda 29 srednjih škola središnje Hrvatske. Djevojke čine 48,9%, a mladići 51,1% uzorka. Njihova prosječna dob iznosi 15 godina. Podjednako su zastupljeni i različiti školski programi: 32,0% mladih iz uzorka pohađa trogodišnju strukovnu školu, 31,3% pohađa četverogodišnju strukovnu školu te 36,7% pohađa gimnaziju. Što se tiče mjesta stanovanja, 50,9% mladih živi na selu, a 49,1% živi u gradu.

Sudjelujući u istraživanju, mladi su pružili odgovore na različita pitanja vezana uz osnovne sociodemografske podatke, doživljaj sebe, percepciju ekonomskih teškoća obitelji, odnose s roditeljima i vršnjacima, odnos prema školi i zadovoljstvo životom.

Osim mladih sudionika, u istraživanje su bile uključene i njihove majke ili druge ženske skrbnice, njih ukupno 833. Sudionice su odgovarale na pitanja vezana za njihove sociodemografske podatke, objektivne i subjektivne mjere financijskog stanja obitelji, doživljavanje stresa, obiteljskog nasilja, doživljaja socijalne podrške i odnosa s djetetom.

Njihovi odgovori obogatit će poznavanje područja utjecaja ekonomskih teškoća obitelji na živote obitelji i djeci te tako potaknuti rad na socijalnim politikama koje mogu dovesti do promjena u životima obitelji s ekonomskim teškoćama.

 

Leave a Reply