Sudjelovanje na konferenciji 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Od 11. do 13. travnja 2019. godine u Zagrebu je održana konferencija 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, međunarodni psihologijski znanstveni skup koji se održava svake dvije godine s ciljem razmjene spoznaja i rezultata temeljnih i primijenjenih istraživanja iz sviju područja psihologije. Pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost suradnici na projektu FEHAP organizirali su simpozij pod nazivom “Razvojni rizici u adolescenciji”.  Suradnici projekta sudjelovali su na simpoziju s četiri izlaganja, a voditeljica simpozija bila je voditeljica projekta FEHAP, prof. dr. sc. Marina Ajduković koja je ujedno održala uvodno izlaganje na temu simpozija.

Linda Rajhvajn Bulat, u koautorstvu s prof. dr. Marinom Ajduković i dr. sc. Nikom Sušac, održala je izlaganje na temu Psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja.

Dr. sc. Nika Sušac održala je izlaganje na temu Dobrobit mladih u kontekstu nepovoljnih životnih događaja u djetinjstvu i ekonomskih teškoća u koautorstvu s prof. dr. Marinom Ajduković i Ines Rezo.

Doc. dr. sc. Miroslav Rajter održao je izlaganje na temu Stresni životni događaji kod majki i rizik za zlostavljanje adolescenata, u koautorstvu s prof. dr. Marina Ajduković, Ines Rezo i prof. dr. Ivanom Rimcem.

Ines Rezo, u koautorstvu s doc. dr. Jelenom Ogrestom i Petrom Kožljan održala je izlaganje na temu kvalitativnog dijela istraživanja:
Napuštanje srednje škole iz perspektive mladih: uloga obrazovnih
iskustava i životnih događaja.

Zahvaljujemo se našim suradnicima na izvrsnim izlaganjima, kao i publici i Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na organizaciji konferencije.

Sudjelovanje na stručnom skupu „Mentalno zdravlje djece i mladih – izazovi i mogućnosti“

U utorak, 09. travnja 2019., u Maloj dvorano POU Hrvatski dom u Petrinji, održan je stručni skup „Mentalno zdravlje djece i mladih – izazovi i mogućnosti“ u organizaciji petrinjskog Savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj.  Ovim stručnim skupom Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj obilježilo je i deset godina svog postojanja i rada. 

Voditeljica projekta, prof. dr. Marina Ajduković održala je pozvano predavanje na temu  „Kako prepoznati i prevenirati internalizirane i eksternalizirane probleme u ponašanju i doživljavanju djece i mladih?“, proizašlo iz nalaza istraživanja FEHAP. 

Zahvaljujemo se na pozivu Savjetovalištu za djecu, adolescente i obitelj i veselimo budućoj suradnji. 

Program stručnog skupa možete pogledati ovdje: STRUČNI SKUP MENTALNO ZDRAVLJE

Edukacija iz kvalitativne metodologije u sklopu projekta FEHAP

Na Studijskom centru socijalnog rada od 11. od 15. veljače održana je petodnevna edukacija iz kvalitativne metodologije u sklopu projekta Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost (voditeljica prof. dr. sc. Marina Ajduković).

Edukaciju je vodila Marie-Hélène Paré, specijalizirana u kvalitativnoj metodologiji i licencirana edukatorica NVivo programa za obradu kvalitativnih podataka. Prva dva dana edukacije sudionici su se educirali u korištenju NVivo programa, a zatim su slijedili metodološki seminari o tematskoj analizi te cross-case analizi kvalitativnih podataka. Sudionici su imali mogućnost iz prve ruke dobiti iskustvo u analizi kvalitativnih podataka prema različitim metodološkim perspektivama, kao i razvijati praktične vještine upravljanja, kodiranja, interpretacije i izvještavanja o kvalitativnim podacima koje će dalje moći primjenjivati u okviru projekta FEHAP.

Gostovanje u emisiji Hrvatska za 5: Iskorjenjivanje dječjeg siromaštva u Hrvatskoj

U posebnoj emisiji Hrvatske radiotelevizije “Hrvatska za 5” pod nazivom “Iskorjenjivanje dječjeg siromaštva u Hrvatskoj” gostovala je članica FEHAP tima, doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović. Kao gošća emisije, dala je jedinstven pogled na dječje siromaštvo u Hrvatskoj te smjernice kako siromašnu djecu uključiti u obrazovanje i život. Uz našu članicu tima gostovale su izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević i Sanja Orešković Vrbanec, kao i predstavnici Hrvatske mreže za beskućnike i Udruge Pragma.

Pohvaljujemo inicijativu Hrvatske radiotelevizije i urednika i voditelja emisije “Hrvatska za 5” Branimira Bilića za sveobuhvatnim obrađivanjem teme dječjeg siromaštva i nadamo se i budućim suradnjama.

Emisiju je moguće pogledati na web stranici https://hrti.hrt.hr.

34. godišnja konferencija o traumatskom stresu

Od 8. do 10. studenog 2018. godine voditeljica projekta FEHAP prof. dr. sc. Marina Ajduković sudjelovala je na 34. godišnjoj konferenciji o traumatskom stresu u Washingtonu, S.A.D. Prof. Ajduković održala je na temelju rezultata FEHAP projekta jedno usmeno izlaganje pod nazivom “Adverse Childhood Experiences and Adolescents’ Psychosocial Problems in different Economic Contexts” (Ajduković, Marina,  Sušac, Nika, Rezo, Ines) te jednu poster prezentaciju “Predicting Child Abuse Potential under Prolonged Economic Hardship” (Ajduković, Marina, Rajter, Miroslav, Rezo, Ines, Sušac, Nika).  Pri tome je važno naglasiti da je prihvaćeno samo 20% radova za usmeno izlaganje na ovoj visoko kompetitivnoj konferenciji te smatramo velikim uspjehom da je izlaganje voditeljice i članica našeg tima među njima.

 

26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Članice FEHAP tima, psihologinje doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, dr. sc. Nika Sušac, Ines Rezo i Petra Kožljan sudjelovale su na 26. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa “Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke”, koja se održala od 7. do 10. studenoga 2018. u Sv. Martinu na Muri.   Središnja tema ovogodišnje Konferencije bila je kvaliteta života pojedinca i zajednice, a naše članice doprinijele su kroz dva izlaganja: Subjektivna dobrobit
adolescenata u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja i  Značaj Skale depresivnosti, anksioznosti i stresa u procjeni internaliziranih problema kod adolescenata.

Program konferencije dostupan je ovdje.

IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

Članice FEHAP tima – voditeljica projekta prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović i Petra Kožljan sudjelovale su na IX. Konferenciji socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“ koja se održala  17.-19.10.2018. u Puli.

U sklopu konferencije organizirale su simpozij na temu projekta FEHAP “Problem siromaštva između politika i prakse socijalnog rada”, s tri izlaganja:
Olja Družić Ljubotina, Ines Rezo: “Obitelji u riziku od siromaštva: što nam poručuju i kako ih podržati?”
Marina Ajduković, Miroslav Rajter, Ines Rezo: “Neka obilježja roditeljstva u obiteljima u riziku od siromaštva: dječji doplatak je nužan, no je li dovoljan za ublažavanje svih rizika?”
Marijana Kletečki Radović, Petra Kožljan: “Napuštanje srednjoškolskog obrazovanja adolescenata kao rizik od siromaštva – prilike za intervenciju.”

Zahvaljujemo se organizatorima konferencije i sudionicima bogate rasprave tijekom simpozija.

ISPCAN International Congress 2018

Od 2. do 5.9.2018. godine voditeljica tima FEHAP prof. dr. sc. Marina Ajduković i suradnik na projektu doc. dr. sc. Miroslav Rajter sudjelovali su na 23. međunarodnom kongresu o zlostavljanju i zanemarivanju djece pod nazivom ISPCAN 2018 “Child Protection in the Changing World”. Kongres se održao u Pragu, a članovi našeg tima imali su izlaganje pod nazivom: Predictors of risk for child abuse among Croatian families facing economic hardship.

Sudjelovanje na 66. Kongresu psihologa Srbije

66. Kongres psihologa Srbije održao se na Zlatiboru,  od 30. 05. do 02. 06. 2018. godine, pod nazivom Futurizam u psihologiji  ̶  psihologija u zoni budućeg razvoja.

Među mnogobrojnim stručnjacima i sudionicima, voditeljica projekta prof. dr. sc. Marina Ajduković održala je pozvano predavanje na temu “Kako psihologija može doprinijeti izlasku djece i mladih iz „začaranog“ kruga siromaštva?”

U svom predavanju prof. Ajduković naglasila je važnost senzibiliziranja psihologa praktičara u socijalnoj skrbi, zdravstvu, obrazovanju i odgoju na korištenje suvremenih znanstvenih spoznaja o tome kako se mogu olakšati nepovoljne razvojne posljedice siromaštva i potaknuti izlazak iz „začaranog“ kruga siromaštva djece i mladih, kao i senzibiliziranje psihologa istraživača da više doprinesu razumijevanju kakve posljedice ima odrastanje u siromaštvu i riziku od njega za psiho-socijalni razvoj djece i mladih.

Više o kongresu možete saznati ovdje.

Zahvaljujemo se Društvu psihologa Srbije, organizatorima ovog kongresa, na pozivu i dobrodošlici!

2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih

2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Mentalno zdravlje djece i mladih – bogatstvo naroda“ održao se u Zagrebu, 18. i 19. svibnja 2018. godine.  Kongres se bavio temama unaprijeđenja mentalnog zdravlja djece i mladih kao bitnog činitelja cjelokupnog zdravlja i dobrobiti cijelog društva. Na kongresu su sudjelovale voditeljica projekta prof. dr. sc. Marina Ajduković i doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat koje su održale dva usmena izlaganja: Mentalno zdravlje adolescenata u kontekstu materijalnog statusa obitelji (Ajduković, Rajhvajn Bulat Sušac i Rezo) i Izvori otpornosti kod adolescenata koji su doživjeli viktimizaciju u obitelji (Rajhvajn Bulat, Ajduković, Sušac i Rezo). Program cjelokupnog kongresa možete pogledati ovdje, a prezentacije s izlaganja će uskoro biti objavljene.